طرح دوره گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/25 | 
 
اعضای اصلی گروه
 
 دکتر مجید امین زارع
روش های نمونه برداری شیمی مواد غذایی
 
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعدکتر حسن حسن زاد آذر
بهداشت مواد غذاییمیکروب شناسی مواد غذایی شیمی مواد غذاییاصول نگهداری مواد غذایی شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذاییایمنی و غلات، میوه و سبزی
تاثیر فرایند بر ارزش مواد خوراکی
 
 دکتر کوروش کمالی
    اپیدمیولوژی و ارزیابی خطر
 
 دکتر رعنا دیزجی
سم شناسی شیمی مواد غذاییسم شناسی حرفه ای شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذاییسم شناسی شغلی
اصول سم شناسی مواد غذایی 
 
 دکتر عادل میرزا علیزاده
شیمی مواد غذایی کنترل کیفیت آماری مواد غذایی


 
اعضای وابسته گروه
 
 دکتر محمدرضا مهراسبی
ایمنی آب آشامیدنی و نوشیدنیها
 
 دکتر کوروش کمالی
 
 دکتر مهران محسنی
 
 دکتر سید جمال حسینی
اصول سم شناسی مواد غذایی 
 
 دکتر محمدرضا اسکندری
 
استادان مدعو گروه
دفعات مشاهده: 425 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر