مدیریت شبکه و ارتقا سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/10/27 | 
  معرفی  
  گروه گسترش شبکه های بهداشتی 
  :: طرح نوین سلامت حاشیه شهر ها  
  :: PHC شهری 
  :: پزشک خانواده روستایی 
  آموزش بهورزی 
  :: معرفی واحد 
  :: برنامه های آموزش وتربیت بهورزان 
  :: برنامه های بازآموزی بهورزان وکاردانان 
  :: مستندات آموزشی 
  :: اخبار 
  :: طرح خرید خدمت 
  :: فصل نامه بهورزی 
  :: فصل نامه بهداشت استان زنجان 
  پیام ها 
  MPH 
  امور دارویی 
  :: معرفی واحد امور دارویی 
  :: پرسنل 
  :: نکته های آموزشی 
  امور آزمایشگاه 
  :: معرفی 
  :: انگل شناسی 
  :: التور 
  :: بیوشیمی 
  :: تالاسمی 
  :: سل وجذام 
  :: فنیل کتونوری 
  :: مالاریا 
  :: مدیریت پسماند ها آزمایشگاهی 
  :: ایمنی زیستی 
  :: چک لیست واستاندارد ها 
  :: فرم ها - دستورالعمل ها 
  :: دیابت 
  :: کشت مدفوع 
  :: مدیریت بحران در آزمایشگاه 
  :: مواد مخدر 
  :: ایدز 
  :: عفونت های بیمارستانی 
  :: تجهیزات پزشکی
  :: آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی
  :: نگه داری و استفاده تجهیزات فنی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت 
  :: دستورالعمل اجرایی رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی
  :: دستورالعمل جایگزینی ( استقاط ) و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای 
  :: دستورالعمل کاربری و نگه داری پیشگیرانه دستگاه اتوکلاو بیمارستانی
  :: دستورالعمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی 
  :: دستورالعمل انبارش و نگه داری تجهیزات و ملزومات پزشکی


دفعات مشاهده: 3003 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر