اداره امور عمومی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/1 | 
 
رئیس امور عمومی
روابط عمومی کارگزینی دبیرخانه
تدارکات و کارپردازی انباردار متصدی امور دفتری و بایگانی
مسئول خدمات  نگهبانی
 
مدیریت امور مالی
مسئول امور مالیبهداشت مواد غذایی حسابدارشیمی مواد غذایی حسابدار
امین اموال
   
دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه ها
حقوق و تکالیف کارمندان
ارتقاء کارمند  ارتقاء طبقه
ارتقاء رتبه خبره تقاضای ردیف ادامه تحصیل
ماموریت آموزشی مرخصی ها تمدید قرارداد
تبدیل وضعیت اعطای گواهینامه ارزیابی کارکنان
 
فرایندها
اداریبهداشت مواد غذایی مالیشیمی مواد غذایی
 
فرم ها  دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارع
اداری مالی
شیمی مواد غذایی
 
سامانه ها  دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارع
اتوماسیون اداری
بهداشت مواد غذایی
آموزش کارکنان
شیمی مواد غذایی
ارزیابی کارکنان
شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذایی
فیش حقوقی
 
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعاخبار و اطلاعیه 
بهداشت مواد غذایی شیمی مواد غذایی شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذایی
دفعات مشاهده: 1560 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر