معاونت پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/6 | 
     
 معاونت پژوهشی
 رسالت و برنامه ها  چشم انداز  معاون  کارشناس پژوهش
   
شورای پژوهشی
اعضای شورا  مصوبات شورا تقویم جلسات
 
قوانین و مقررات پژوهشی

 
فرم ها  دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارع
پژوهشی
 
فرآیندهای پژوهشی
 
کتابخانه و منابع الکترونیکی دکتر مجید امین زارع دکتر مج
کمیته تحقیقات 
درباره کمیته اعضای کمیته هسته های تحقیقاتی
مقالات دانشجویی آیین نامه ها
 
همایش ها

بهداشت مواد غذایی

شیمی مواد غذایی

شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذایی
 
سامانه ها
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارع
سمات
بهداشت مواد غذایی
علم سنجی
شیمی مواد غذایی

شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذایی
 
لینک های مرتبط
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارع

بهداشت مواد غذایی

شیمی مواد غذایی

شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذایی

اخبار و اطلاعیه ها
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارع

بهداشت مواد غذایی

شیمی مواد غذایی

شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذایی

دفعات مشاهده: 2707 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر