مدیر داخلی

 | تاریخ ارسال: 1399/12/10 | 


آقای سعید صمدی
مدیر داخلی بیمارستان
        کسب خط مشی و برنامه کلی و دستورالعمل های اجرائی از رئیس مرکز .
        نظارت بر کار کارکنان و واحد های تحت سر پرستی، تنظیم برنامه و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنان .
        انجام بررسی های لازم در زمینه عملیات و فعالیت های امور مالی مرکز .
        نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های تنظیمی پیش بینی شده .
        تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استاندارد های بیمارستانی .
        نظارت و رسیدگی های لازم به امور اداری ،مالی ،تغذیه، تاسیسات ، انبار و سایر واحدهای غیر پزشکی مرکز .
        شرکت در دوره های مدیریتی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای مدیریت
        توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت .
        پاسخگویی به مراجعین

دفعات مشاهده: 845 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر