معاونت آموزشی


نام و نام خانوادگی :
دکتر احمد ذوالقدریها

سمت : معاون آموزشی مرکز
ومعاون پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی : متخصص روانپزشکی

گستره ارائه خدمات معاون آموزشی مرکز گروههای زیر را دربر می­گیرد :
 • اعضای هیئت علمی مرکز
 • دستیاران تخصصی 
 • کارورزان و کارآموزان و  فراگیران غیر پزشکی
 • دستیاران روتیشن معرفی شده به مرکز
 • گروهها و بخش-واحد­های آموزشی
  برخی از وظایف این معاونت به شرح ذیل میباشد :
 • نظارت جامع برحضور و کیفیت فعالیت  اعضای هیئت علمی تخصصی و همچنین کلیه ی فراگیران اعم از دستیاران، کارورزان، کارآموزان و سایر فراگیران غیر پزشکی
 • اجرای اعتبار بخشی آموزشی و پژوهشی
 • نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در مرکز
 • تشکیل کمیته های آموزشی و پژوهشی بیمارستانی
 • نظارات بر وضعیت آموزشی و رفاهی فراگیران و تجهیز امکانات رفاهی و آموزشی در فضاهای آموزشی مرکز ،کتابخانه و  پاویون فراگیران
 • شرکت در جلسات معاونین آموزشی بیمارستانهای دانشگاه جهت هماهنگی در امر آموزش
 • اجرای برنامه های توانمند سازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی و اجرای پژوهش
گروه روانپزشکی
نام و نام خانوادگی : دکتر مینا شعبانی
سمت : عضو هیات علمی روانپزشکی
مدرک تحصیلی : متخصص روانپزشکی
نام و نام خانوادگی : دکتر سیدابوالفضل قریشی
سمت : مدیرگروه روانپزشکی
مدرک تحصیلی : متخصص روانپزشکی 
نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا آرمانی کیان
سمت : عضو هیات علمی روانپزشکی
مدرک تحصیلی : متخصص روانپزشکی 
نام و نام خانوادگی : دکتر احمد ذوالقدریها
سمت : عضو هیات علمی روانپزشکی
مدرک تحصیلی : متخصص روانپزشکی
نام و نام خانوادگی : دکتر مهسا قاسمی
سمت : عضو هیات علمی روانپزشکی
مدرک تحصیلی : متخصص روانپزشکی 
گروه روانشناسی بالینی
نام و نام خانوادگی : دکترمظاهر رضایی
سمت : عضو هیات علمی روانشناسی بالینی 
مدرک تحصیلی : دکترای روانشناسی بالینی
نام و نام خانوادگی : دکترسیده النازموسوی
سمت : مدیرگروه روانشناسی بالینی 
مدرک تحصیلی : دکترای روانشناسی بالینی
نام و نام خانوادگی : دکترسعیده زنوزیان
سمت : عضو هیات علمی روانشناسی بالینی 
مدرک تحصیلی : دکترای روانشناسی بالینی
نام و نام خانوادگی : دکترامیدساعد
سمت : عضو هیات علمی روانشناسی بالینی 
مدرک تحصیلی : دکترای روانشناسی بالینی
نام و نام خانوادگی : دکترمحسن داداشی
سمت : عضو هیات علمی روانشناسی بالینی 
مدرک تحصیلی : دکترای روانشناسی بالینی
گروه مطالعات اعتیاد
نام و نام خانوادگی : دکتراحسان صبوری
سمت : عضو هیات علمی مطالعات اعتیاد 
مدرک تحصیلی : دکترای فیزیولوژی
نام و نام خانوادگی : دکترذکریا اسکندری
سمت : عضو هیات علمی مطالعات اعتیاد 
مدرک تحصیلی : دکترای مطالعات اعتیاد
نام و نام خانوادگی : دکترثمانه احمدیان مقدم
سمت : مدیرگروه مطالعات اعتیاد
مدرک تحصیلی : دکترای مطالعات اعتیاد
نام و نام خانوادگی : دکترعلیرضا فریدی
سمت : عضو هیات علمی مطالعات اعتیاد 
مدرک تحصیلی : دکترای مطالعات اعتیاد

مسئول واحد آموزش : رباب وفا                                شماره تماس مستقیم :۰۲۴۳۳۵۳۴۵۰۰                 دورنگار : ۰۲۴۳۳۵۳۴۵۰۰
 وظایف کارشناس آموزش :
- تهیه لیست دانشجویان و اخذ نمرات آنان از اساتید مربوطه .
- شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای شغلی.
- حضور و غیاب مستمر دانشجویان و انعکاس به مدیر گروه و دانشکده .
- ثبت نمرات امتحانی دانشجویان
- تعامل و همکاری همه جانبه با واحد اعتباربخشی آموزشی
- بررسی و حل مشکلات آموزشی دانشجویان و کارورزان شاغل به تحصیل در مرکز .
- توجه کامل به دستورالعمل ها
- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

دفعات مشاهده: 911 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر