طرح دوره

 | تاریخ ارسال: 1399/12/12 | 
نام درس استاد طرح دوره
هماتولوژی ۲ (آزمایشگاه) دکتر سلطانپور دانلود
هماتولوژی ۲ دکتر سلطانپور دانلود
میکروب شناسی(تئوری) دکتر حیدرزاده دانلود
میکروب شناسی(عملی) دکتر حیدرزاده دانلود
انگل شناسی ۲(تئوری) دکتر فضائلی - دکتر آبسواران دانلود
آزمایشگاه انگل شناسی ۲ دکتر فضائلی - دکتر آبسواران دانلود
هماتولوژی ۱ (آزمایشگاه) دکتر سلطانپور دانلود
هماتولوژی ۱ دکتر سلطانپور دانلود
ایمنی شناسی ۲ دکتر اسماعیل زاده دانلود
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی ۲ ناپیوسته دکتر همتی دانلود
بیوشیمی عمومی دکتر عاشوری دانلود
بیوشیمی عمومی (آزمایشگاه) دکتر عاشوری دانلود
ایمونوهماتولوژی (تئوری) دکتر سلطانپور دانلود
ایمونوهماتولوژی (عملی) دکتر سلطانپور دانلود
زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتر ناصحی دانلود
کنترل کیفی دکتر سلطانپور دانلود
هماتولوژی۱ دکتر رفیعی دانلود
هماتولوژی۲ (کارشناسی ناپیوسته) دکتر رفیعی دانلود
هماتولوژی۱ (کارشناسی پیوسته) دکتر رفیعی دانلود
هماتولوژی۲ (کارشناسی پیوسته) دکتر رفیعی دانلود
هماتولوژی۱ (کارشناسی ارشد) دکتر رفیعی دانلود
هماتولوژی۲ (کارشناسی ارشد) دکتر رفیعی دانلود
هماتولوژی۳ (کارشناسی ارشد) دکتر رفیعی دانلود
 تفسیر (کارشناسی ارشد) دکتر رفیعی دانلود
ایمونوهماتولوژی دکتر رفیعی دانلود
دفعات مشاهده: 1148 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر