مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان

edc

مدیران واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1400/1/22 | 
مدیران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی: دکتر سمیرا علیرضائی
سمت: معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی -مدیر واحد آموزش پاسخگو
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی - مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
واحد خدمتی: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
پست الکترونیکی: s.alirezaeizums.ac.ir
رزومه علمی
 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدجواد فریدونی
سمت:مدیر واحد یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه
مدرک و رشته تحصیلی:دکترای تخصصی آناتومی
واحد خدمتی:واحد یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه
پست الکترونیکی: fredonizums.ac.ir
رزومه علمی
 
نام و نام خانوادگی: دکتر ملیحه پارسا
سمت: مدیر واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی سم شناسی
واحد خدمتی:واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی
پست الکترونیکی:parsazums.ac.ir
رزومه علمی
 
نام و نام خانوادگی: دکتر صمد ندری
سمت: سرپرست دفتر استعدادهای درخشان،مدیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی
واحد خدمتی: مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه
پست الکترونیکیsamadnadrizums.ac.ir
رزومه علمی
 
نام و نام خانوادگی: دکتر ندا موسوی
سمتمدیر مرکز آموزش مجازی
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری تغذیه
واحد خدمتی:واحد آموزش مجازی
پست الکترونیکیNeda.mousaviAWT IMAGEzums.ac.ir
رزومه علمی
 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مسعود وکیلی
سمت: مدیر واحد برنامه ریزی آموزشی
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش و ارتقاء سلامت
واحد خدمتی:واحد برنامه ریزی آموزشی
پست الکترونیکی: vakilizums.ac.ir
رزومه علمی
 
نام و نام خانوادگی: دکتر امید ساعد
سمت: مدیر واحد پژوهش در آموزش
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای روانشناسی بالینی
واحد خدمتی:واحد پژوهش در آموزش
پست الکترونیکی:o.saedzums.ac.ir
رزومه علمی
 
نام و نام خانوادگی: دکتر علی رمضانی
سمت: مدیر داخلی مجله توسعه آموزش
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی - بیوتکنولوژی
واحد خدمتی: مجله مرکز
پست الکترونیکی:ramazaniazums.ac.ir
رزومه علمی
 
نام و نام خانوادگی: دکتر آذین نوریان
سمت: مدیر واحد دانش پژوهی آموزشی/مدیر کمیته ارزیابی و ارزشیابی وجشنواره شهید مطهری
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی دندانپزشکی / ارتودونتیکس
واحد خدمتیمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
شماره تماس: ۳۳۴۴۵۵۵۰ ۰۲۴
پست الکترونیکی:
 
 
نام و نام خانوادگی: آقای علی نوروزی
سمت: مدیر واحد ارزیابی آزمون ها 
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
واحد خدمتیمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
شماره تماس: ۳۳۴۴۵۵۵۰ - ۰۲۴
شرح وظایف
پست الکترونیکیali_noroziyahoo.com
 
نام و نام خانوادگی: خانم فرشته بیگلری
واحد خدمتی: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مدرک و رشته تحصیلی: دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی
سمت: مدیر واحد اعتباربخشی EDC دانشگاه
شماره تماس:۳۳۴۴۵۵۵۰ - ۰۲۴
پست الکترونیکی
 

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر