دانشکده پزشکی

Faculty of Medicine

اعضا EDC

 | تاریخ ارسال: 1400/1/23 | 

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا هاشمی فشارکی

سمت: مسئول مرکز آموزش پزشکی پاسخگو

مدرک و رشته تحصیلی: متخصص اطفال

واحد خدمتی: مرکز آموزش پزشکی پاسخگو

پست الکترونیکی: rezahf@mail2world.com

نام و نام خانوادگی: دکتر فرامرز دوبختی

سمت: مدیر واحد ارزیابی و ارزشیابی

مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی- فارماسیوتیکس

واحد خدمتی:واحد ارزیابی و ارزشیابی

پست الکترونیکی: fdobakhti@zums.ac.ir

رزومه علمی

نام و نام خانوادگی: دکتر شهره محبی

سمت: مدیر واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی

مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی- شیمی دارویی

واحد خدمتی:واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی

پست الکترونیکی:shmohebbi@zums.ac.ir

رزومه علمی

نام و نام خانوادگی: دکتر صمد ندری

سمت: سرپرست دفتر استعدادهای درخشان

مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی

واحد خدمتی: مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه

پست الکترونیکی: samadnadri@zums.ac.ir

رزومه علمی

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: دکتر نرگس پورسینا

سمت:  مدیر واحد آموزش مجازی

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری حرفه ای داروسازی ، دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

واحد خدمتی:واحد آموزش مجازی

پست الکترونیکی:n.poursinaAWT IMAGEzums.ac.ir
رزومه علمی

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مسعود وکیلی

سمت: مدیر واحد برنامه ریزی آموزشی

مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش و ارتقاء سلامت

واحد خدمتی:واحد برنامه ریزی آموزشی

پست الکترونیکی:  vakili@zums.ac.ir

رزومه علمی

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم خزائی پول

سمت: مدیر واحد پژوهش در آموزش

مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

واحد خدمتی:واحد پژوهش در آموزش

پست الکترونیکی:maryamkhazaee@zums.ac.ir

رزومه علمی

نام و نام خانوادگی: دکتر اعظم ملکی

سمت: مدیر کمیته دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری

مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت مادر و کودک

واحد خدمتی:واحد دانش پژوهی

پست الکترونیکی:malekia@zums.ac.ir

رزومه علمی

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: دکتر علی رمضانی

سمت: مدیر داخلی مجله توسعه آموزش

مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی - بیوتکنولوژی

واحد خدمتی: مجله مرکز

پست الکترونیکی: ramazania@zums.ac.ir

رزومه علمی

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: زیبا صالحی

سمت: مسئول دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم - فرهنگ و ادب
واحد خدمتی: دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شماره تماس: 33156349 - 024

شماره فکس: 33444001 - 024

پست الکترونیکی: zibasalehi39@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: نسرین جهانگیری

سمت: کارشناس پژوهش در آموزش

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد- پژوهش علوم اجتماعی

واحد خدمتی: اداره پژوهش در آموزش

شماره تماس: 33445903 - 024

پست الکترونیکی:  eduresearch@zums.ac.ir - Jahangiri.nasrin@gmail.com

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: ناصر افشار

سمت: کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

واحد خدمتی: اداره ارزشیابی و برنامه ریزی آموزشی

شماره تماس: 33445550 - 024

پست الکترونیکی: na_afshar@yahoo.com

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: فریبا آربونی

سمت: کارشناس مسئول اداره ارزشیابی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد - مدیریت آموزشی

واحد خدمتی: اداره ارزشیابی و برنامه ریزی آموزشی

شماره تماس: 33445903 - 024

پست الکترونیکی: arbooni@hotmail.com

نام و نام خانوادگی: خانم لیلا نعیمی

سمت: کارشناس واحد دانش پژوهی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

واحد خدمتی: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شماره تماس: 33445550 - 024

پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی: آقای علی نورزی

سمت: کارشناس توانمند سازی اعضای هیات علمی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

واحد خدمتی: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شماره تماس: 33445550 - 024

پست الکترونیکی: ali_norozi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: مهندس عذرا حجتی

سمت: کارشناس مسئول آموزش مجازی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی- کامپیوتر

واحد خدمتی: واحد آموزش مجازی

شماره تماس: 33156350 - 024

پست الکترونیکی: 

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: مهندس نجمه رئوف حقیقی

سمت: کارشناس مجله و آموزش مجازی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد - فناوری اطلاعات

واحد خدمتی: دفتر مجله

شماره تماس: 33445903 - 024

پست الکترونیکی:raof_haghighi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: مهندس رضا محرمی

سمت: کارشناس اداره ارزشیابی و آموزش مجازی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

واحد خدمتی: اداره ارزشیابی و برنامه ریزی آموزشی- واحد آموزش مجازی

شماره تماس: 33445903 - 024

پست الکترونیکی:moharrami.reza@gmail.com

نام و نام خانوادگی: خانم نرگس ذبیحیان

سمت: کارشناس توانمند سازی اعضای هیات علمی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی جانوری

واحد خدمتی: واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی

شماره تماس: 33445903 - 024

پست الکترونیکی: narges_81@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: مهندس زهرا حجتی

سمت: کارشناس آموزش مجازی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

واحد خدمتی: واحد آموزش مجازی

شماره تماس: 33148279 - 024

پست الکترونیکی: zahojati@gmail.com
دفعات مشاهده: 8 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر