دانشکده پزشکی

Faculty of Medicine

تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1400/1/23 | 

AWT IMAGE

تلفن : ۹-۳۳۴۲۰۶۵۱-۰۲۴

پست الکترونیک : infozums.ac.ir

کانال اطلاع رسانی دانشگاه در سروش: webda_zums
کانال اطلاع رسانی دانشگاه در گپ : https://gap.im/webda_zums
آدرس پستی
 : زنجان میدان آزادی - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی -ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشانی

۱

دکترپرویز قزلباش

رئیس  دانشگاه

۳۳۴۲۴۷۷۱-۳

۳۳۴۲۰۶۷۰

۰۲۴

riasatzums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه اسیا

۲

دکتر محمدرضا صائینی

معاون بهداشتی

۳۳۴۲۱۰۱۲

۳۳۴۲۱۰۱۵

۰۲۴

zanjanhealthzums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

۳

دکتر علیرضا زراعتچی

معاون درمان

۳۳۵۶۷۴۰۷

۳۳۵۶۷۴۰۰

۰۲۴

treatmentzums.ac.ir

دروازه ارک- جنب بیمارستان دکتر بهشتی

۴

دکتر مهدی قائمی

معاون آموزشی

۳۳۱۵۶۳۷۰

۳۳۴۲۴۷۶۹

۰۲۴

educationzums.ac.ir

بلوار آزادی-خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

۵

دکتر مهران محسنی

معاون دانشجویی و فرهنگی

۳۳۴۷۰۵۷۴

۳۳۴۷۰۵۷۳

۰۲۴

csazums.ac.ir

انتهای شهرک کارمندان-پردیس جامع دانشگاه-منتها علیه کوی اساتید

۶

دکتر محمدرضا مهراسبی

معاون توسعه مدیریت و منابع

۳۳۱۵۶۳۰۱

۳۳۴۲۴۷۷۱

۳۳۴۲۰۶۶۴

۰۲۴

logisticzums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

۷

دکترجواد تاج کی

معاون غذا و دارو

۳۳۳۶۴۹۸۰

۳۳۳۶۴۹۸۱

۰۲۴

vcfdzums.ac.ir

خیابان امام پایین تر از چهارراه امیر کبیر

۸

دکتر علیرضا شغلی

معاون تحقیقات و فناوری

۳۳۴۲۰۶۷۰

۳۳۴۲۴۷۷۰

۰۲۴

researchzums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

۹

اسماعیل رحمانی

مدیر روابط عمومی

۳۳۴۲۴۷۷۱-۳

۳۳۱۶۵۲۴۶-۷

۳۳۴۲۴۷۷۴

۰۲۴

przums.ac.ir

webdazums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری- روبروی بیمه آسیا

۱۰

دکتر سعید سرداری

مدیر حوزه ریاست

۳۳۴۲۴۷۷۱-۳

۳۳۱۶۵۲۴۶-۷

۳۳۴۲۰۶۷۰

۰۲۴

riasatzums.ac.ir

بلوار آزادی- خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

۱۱ دکتر رحیمی مدیر حراست ۳۳۴۲۰۶۶۳ ۳۳۴۲۰۶۶۷ ۰۲۴ herasatzums.ac.ir بلوار آزادی- خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا
دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر