دانشکده پزشکی

Faculty of Medicine

تقویم آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1400/1/23 | 
تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
 
  
عناوین   نیمسال
 مدت آموزش   آغاز و پایان آموزش   حذف و اضافه   حذف اضطراری   مدت و تاریخ برگزاری امتحانات   تعطیلات بین دو نیمسال
  نیمسال اول   ۱۷ هفته   شنبه
 مورخ ۹۸/۶/۲۳
لغایت
پنج شنبه

 مورخ ۹۸/۱۰/۱۹
  دو هفته پس از شروع نیمسال  تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی   دو هفته از شنبه
۹۸/۱۰/۲۱
لغایت پنج شنبه   
۹۸/۱۱/۳
  ۸ روز از 
 ۹۸/۱۱/۴ لغایت
۹۸/۱۱/۱۱
  نیمسال دوم   ۱۷ هفته   شنبه
 مورخ۹۸/۱۱/۱۲
لغایت
 پنج شنبه
 مورخ  ۹۹/۰۳/۲۲
  دو هفته پس از شروع نیمسال   تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی   دو هفته از شنبه
۹۹/۳/۲۴
لغایت پنج شنبه 
 ۹۹/۴/۵
 ۲۲روز از
۹۹/۴/۶
لغایت
۹۹/۴/۲۷
دوره تابستانی ۶ هفته شنبه مورخ
۹۹/۴/۲۸

لغایت
 پنج شنبه
 مورخ  ۹۹/۶/۶
----------- ----------      یک  هفته از شنبه
۹۹/۶/۹ 
لغایت پنج شنبه 
 ۹۹/۶/۱۵
  از
۹۹/۶/۱۶
لغایت شروع سال تحصیلی
۱۳۹۹-۱۴۰۰
دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر