معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

تاریخچه معاونت آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1400/4/16 | 
تاریخچه معاونت آموزشی
معاونت آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به عنوان یک سازمان رسمی، به صورت آگاهانه و از روی نقشه و طرح، برای نیل به اهداف معین در توسعه خدمات آموزشی و برای تربیت متخصصان علوم پزشکی پیوسته در حال فعالیت می باشد. مسلماً برای تحقق اهداف برنامهریزی شده، این معاونت تلاش مینماید تا با هماهنگی مدیران و کارشناسان واحدهای تابعه و در سایه مدیریت ارشد دانشگاه شاهد اجرایی شدن رسالت و دورنمای خود باشد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان در سال ۱۳۶۶ با ۳ دانشکده در ۴ رشته پزشکی، پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی، با ۹ نفر عضو هیأت علمی و ۱۵۹ نفر دانشجو شروع به کار نمود. در آن زمان معاونت آموزشی با معاونت پژوهشی به صورت تلفیقی انجام وظیفه می نمودند.
از سال ۱۳۸۰ معاونت آموزشی مستقلاً فعالیت های خود را با چهار حوزه مدیریتی- دفتری شامل مدیریت امور آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دفتر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر و امور عمومی و اداری آغاز نمود. این معاونت از سال ۱۳۸۵ با توسعه چشمگیر دانشگاه در حوزه های آموزشی نظیر افزایش تعداد دانشکده ها، رشته های تحصیلی به ویژه تحصیلات تکمیلی، توسعه و ارتقای کادر آموزشی با افزایش جذب اعضای هیأت علمی متخصص و مجرب و افزایش امکانات و تجهیزات، با هشت حوزه مدیریتی فعالیت مینماید.
 • رسالت معاونت آموزشی
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان با بهره گیری از مدیران، اعضای هیأت علمی و کارشناسان شایسته و توانمند با هدف تعلیم و تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و متخصص به منظور رفع نیاز استان و کشور به نیروی ماهر و متخصص برای ایجاد، حفظ و ارتقای سلامت جامعه استانی و کشوری، اقدام می نماید. برای تحقق این امر، توسعه کمی آموزش، جنبه های کیفی برنامههای آموزشی و بهرهگیری از فنآوری های روز مورد توجه خاص بوده و دانشگاه در بهبود مداوم فرآیند آموزش از دیدگاه اساتید و دانشجویان و کارکنان گروه پزشکی به عنوان سه رکن اساسی فرآیند آموزش بهره میگیرد. حاصل نهایی فرآیندهای آموزشی این دانشگاه دانش آموختگان متعهد، با انگیزه، توانمند و مشتاق خدمت به مردم میباشند.
 • دورنمای معاونت آموزشی
این معاونت، برآن است که در طی ۱۰ سال آینده از طریق تأمین و ارتقای کمی و کیفی اعضای هیأت علمی و کارکنان در امر آموزش، توسعه و تأمین سایر منابع مورد نیاز آموزش با تکیه بر ارزشهای والای اسلامی و رعایت احترام و نوع دوستی و حس فداکاری، افرادی متعهد، متخصص، با انگیزه و واجد دانش و مهارتهای کافی در راستای ارتقای سلامت جامعه تربیت نموده و جزء یکی از دانشگاههای برتر کشور بر اساس شاخصهای وزارت متبوع باشد.
معاونین آموزشی از بدو تأسیس تا کنون
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات و تخصص مدت معاونت دوره زمانی معاونت
۱ دکتر هادی کوهساری متخصص اطفال ۵/۱ سال ۱۳۶۷-۱۳۶۶
۲ دکتر سید علی نقی کاظمی متخصص اطفال ۲ سال ۱۳۶۹-۱۳۶۷
۳ دکتر تقی گل محمدی متخصص بیوشیمی ۵/۱ سال ۱۳۷۰-۱۳۶۹
۴ دکتر حسین بابایی متخصص اطفال ۵/۱ سال ۱۳۷۲-۱۳۷۰
۵ دکتر جواد نقدیانی متخصص پوست ۱ سال ۱۳۷۴-۱۳۷۳
۶ دکتر حمید رضا جوادی متخصص قلب و عروق ۲ سال ۱۳۷۶-۱۳۷۵
۷ دکتر کریم سعادتی متخصص جراحی عمومی ۱ سال ۱۳۷۷-۱۳۷۶
۸ دکتر محمد حسین قاسمی متخصص اعصاب و روان ۵/۱ سال ۱۳۷۸-۱۳۷۷
۹ دکتر جلال درخشنده متخصص چشم ۵/۲ ۱۳۸۰-۱۳۷۸
۱۰ دکتر منوچهر مهرام متخصص اطفال ۳ سال ۱۳۸۳-۱۳۸۰
۱۱ دکتر عبدالامیر فیضی متخصص پاتولوژی ۲ سال ۱۳۸۵-۱۳۸۳
۱۲ دکتر کریم سعادتی فوق تخصص جراحی توراکس ۴ سال ۱۳۸۹-۱۳۸۵
۱۳ دکتر رضا شروین بدو فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ۴ سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹
۱۴ دکتر مهدی اسکندری Phd فیزیولوژی ۴ سال ۱۳۹۷-۱۳۹۳
۱۵ دکتر مهدی قائمی متخصص بیهوشی   ۲۲/۰۳/۱۳۹۷
ادامه دارد
 
 
فعالیتهای اصلی حوزه معاونت آموزشی
 • توسعه کمی آموزش با ایجاد رشتههای جدید
 • توسعه کمی اعضای هیأت علمی
 • توسعه کیفی اعضای هیأت علمی و ارتقاء رتبه علمی آنها
 • توسعه گروههای آموزشی
 • انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • ثبت نام، پذیرش و امتحانات دانشجویان
 • امور دانشآموختگی دانشجویان
 • خدمات ماشینی و الکترونیکی امور آموزشی
 • انجام امور بورسیهها، متعهدین خاص و مأمورین آموزشی
 • ارزشیابی و برنامهریزی درسی
 • ارزیابی درونی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی
 • آموزش در عرصه پزشکی جامعهنگر
 • یادگیری مهارتهای بالینی
 • انجام امور استعدادهای درخشان
 • پژوهش در آموزش
 • انتشار مجله EDC
 • راهاندازی سامانه آموزش مجازی
 • انجام برنامههای آموزش مداوم دانشگاه
 • انجام امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • شناسایی فرایندهای جاری حوزه آموزش
 • استفاده هر چه بهتر و مؤثرتر از منابع مالی، فضای فیزیکی و تجهیزات موجود
 • افزایش استقلال و اختیارات دانشکدهها
 • برنامهریزی جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی
 • برنامهریزی جهت درآمدزایی در حوزه معاونت آموزشی
 • بهبود وضعیت فضاهای آموزشی مورد نیاز گروههای آموزشی
 • ارتقای کمی و کیفی تجهیزات آموزشی مورد نیاز گروههای آموزشی
 • نظارت بر عملکرد اعضاء محترم هیأت علمی
 • نظارت بر عملکرد دانشجویان و رعایت دقیق نظم وانضباط
 • برگزاری شوراها
 • امور فوق برنامه معاونت آموزشی
مدیریت امور آموزشی
مدیریت امور آموزشی یکی از حوزههای بسیار فعال این معاونت است. این حوزه شامل سه اداره میباشد که عبارتند از: اداره ثبتنام و پذیرش، اداره دانش آموختگان و اداره خدمات ماشینی. عملکرد مدیریت امور آموزشی در قالب شرح وظایف آن در ادارات زیر مجموعه نمود پیدا میکند. علاوه بر همکاریهای بین بخشی، تمرکز اصلی این مدیریت بر روی کلیه امور آموزشی، تحصیلی و دانش آموختگی مربوط به دانشجویان دورههای دکترای حرفهای (پزشکی عمومی، داروسازی و دندانپزشکی) و دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی میباشد.
 
دفتر امور هیأت علمی معاونت آموزشی
به منظور ساماندهی و تسریع در انجام کلیه امور مرتبط با کارگزینی اعضای هیأت علمی، انجام امور مرتبط با ترفیع و ارتقاء و تغییر وضعیت اعضای هیأت علمی و ساماندهی امور رفاهی مدرسین دانشگاه، دفتر امور هیأت علمی از سال ۱۳۹۱ به عنوان یک حوزه مدیریتی ذیل معاونت آموزشی تأسیس گردید.
مجموع اعضای هیأت علمی دانشگاه در این ۸ سال، ۲۷۸۷ نفر می باشد که در حال حاضر انجام کلیه امور مربوط به عهده این حوزه مدیریتی می باشد.
فراوانی اعضای هیأت علمی از سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۹
تعداد اعضای هیأت علمی سال
۲۷۷ ۱۳۹۲
۲۹۱ ۱۳۹۳
۳۲۸ ۱۳۹۴
۳۳۷ ۱۳۹۵
۳۵۹ ۱۳۹۶
۳۶۲ ۱۳۹۷
۴۱۱ ۱۳۹۸
۴۲۲ ۱۳۹۹
 
دفعات مشاهده: 184 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر