معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

شماره حسابهای صدور کارت دانشجویی شماره حسابها برای صدور کارت دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1400/5/9 | 
شماره حساب برای (کارت دانشجویی ) واریز به مبلغ پانصد هزار ریال
 
خواهشمند است دقت فرمایید: هزینه صدور کارت  با هر روشی پرداخت می شود  ، هنگام پرداخت حتما شناسه پرداخت معاونت آموزشی ذکر شود .
۴۰۰۱۰۸۵۶۰۳۰۲۲۸۷۴   شماره حساب نزد بانک مرکزی
IR۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۸۵۶۰۳۰۲۲۸۷۴  شماره شبا
۶۳۶۷۹۵۷۰۰۶۳۸۴۷۴۲   شماره کارت نزد بانک مرکزی
۳۷۵۰۸۵۶۶۸۱۲۵۶۰۰۰۰۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲  شناسه پرداخت معاونت آموزشی
 
دفعات مشاهده: 1704 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر