هزینه اعمال جراحی ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/10/30 | 
هزینه اعمال جراحی شایع در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر عج  -سال ۱۴۰۰
ردیف  کد عمل  شرح عمل  کد جراحی  کد بیهوشی  مبلغ کل   مبلغ سهم سازمان    مبلغ سهم بیمار  
۱ ۱۰۰۱۴۰ _۱۰۰۱۵۵ اکسیزیون ناخن  ۶.۵ ۳ ۲,۱۳۶,۶۰۰                     ۱,۹۲۲,۹۴۰                                        ۲۱۳,۶۶۰
۲ ۲۰۰۶۳۵ درمان بسته شکستگی بینی بدون تثبیت  ۱۰ ۵ ۵,۲۷۹,۸۰۰                     ۴,۷۵۱,۸۲۰                                        ۵۲۷,۹۸۰
۳ ۳۰۰۰۹۵ سپتو پلاستی  ۲۲ ۱۳.۵ ۹,۶۷۲,۵۰۰                     ۸,۷۰۵,۲۵۰                                        ۹۶۷,۲۵۰
۴ ۴۰۰۴۰۰ تو نسیلکتومی ( لوزه ) ۲۳ ۱۲.۵ ۷,۹۲۱,۱۰۰                     ۷,۱۲۸,۹۹۰                                        ۷۹۲,۱۱۰
۵ ۴۰۰۴۰۵ آدنوئیدکتومی(لوزه )  ۱۴.۵ ۱۱.۵ ۶,۶۲۳,۳۰۰                     ۵,۹۶۰,۹۷۰                                        ۶۶۲,۳۳۰
۶ ۴۰۱۱۷۵ آپاندکتومی  ۳۱ ۱۴.۸ ۱۷,۰۴۶,۵۰۰                   ۱۵,۳۴۱,۸۵۰                                     ۱,۷۰۴,۶۵۰
۷ ۴۰۱۵۲۰ هموروئیدکتومی  ۱۵ ۱۱.۶ ۱۱,۲۲۳,۲۰۰                   ۱۰,۱۰۰,۸۸۰                                     ۱,۱۲۲,۳۲۰
۸ ۴۰۱۸۱۵-۴۰۱۸۲۰-۴۰۱۸۱۶-۴۰۱۸۲۱ کوله سیستکتومی (سنگ صفرا ) ۵۶ ۲۰.۶ ۲۸,۴۴۶,۵۰۰                   ۲۵,۶۰۱,۸۵۰                                     ۲,۸۴۴,۶۵۰
۹ ۴۰۲۱۱۵ ترمیم فتق اینگوئینال  ۲۸.۵ ۱۳.۱ ۱۲,۳۰۵,۱۰۰                   ۱۱,۰۷۴,۵۹۰                                     ۱,۲۳۰,۵۱۰
۱۰ ۴۰۲۱۵۵-۴۰۲۱۶۰ ترمیم فتق نافی  ۲۰ ۱۳.۸ ۱۴,۴۰۵,۶۰۰                   ۱۲,۹۶۵,۰۴۰                                     ۱,۴۴۰,۵۶۰
۱۱ ۴۰۲۱۷۶-۴۰۲۱۴۵ ترمیم فتق شکمی  ۴۰ ۱۲.۸ ۱۵,۸۰۴,۰۰۰                   ۱۴,۲۲۳,۶۰۰                                     ۱,۵۸۰,۴۰۰
۱۲ ۶۰۰۰۳۵-۶۰۰۰۲۵ تیروئیدکتومی  توتال ۶۷.۵ ۲۰.۲ ۲۵,۱۵۷,۵۰۰                   ۲۲,۶۴۱,۷۵۰                                     ۲,۵۱۵,۷۵۰
۱۳ ۶۰۱۶۵۰-۶۰۱۶۵۵-۶۰۱۶۶۰ نورولیز  عصب در مچ دست  یا بازو یا ساق پا ۱۸.۷ ۹.۶ ۸,۷۷۵,۱۰۰                     ۷,۸۹۷,۵۹۰                                        ۸۷۷,۵۱۰
۱۴ ۶۰۲۲۳۵ انجام عمل کاتاراکت با کارگذاری لنز؛ به هر روش ۳۲.۹ ۱۴.۱ ۱۴,۰۱۹,۶۰۰                   ۱۲,۶۱۷,۶۴۰                                     ۱,۴۰۱,۹۶۰
۱۵ ۶۰۲۲۴۵ کاتاراکت بدون کارگذاری عدسی به هر روش  ۲۸ ۱۲ ۱۴,۷۳۱,۴۰۰                   ۱۳,۲۵۸,۲۶۰                                     ۱,۴۷۳,۱۴۰
۱۶ ۶۰۲۳۹۵-۶۰۲۴۰۰-۶۰۲۴۰۵-۶۰۲۴۱۰ استرابیسم به هر طریق یک چشم یا دو چشم  ۴۵ ۱۴ ۱۳,۴۹۵,۲۰۰                   ۱۲,۱۴۵,۶۸۰                                     ۱,۳۴۹,۵۲۰
۱۷ ۶۰۲۸۷۵-۶۰۲۸۸۰-۶۰۲۸۹۵ تمپانوپلاستی   ۵۰.۷ ۲۳ ۲۰,۶۶۹,۹۰۰                   ۱۸,۶۰۲,۹۱۰                                     ۲,۰۶۶,۹۹۰
۱۸ ۹۰۱۹۴۶ معاینه و ارزیابی چشم پزشکی زیر بیهوشی عمومی ۸ ۷ ۲,۸۲۸,۵۰۰                     ۲,۵۴۵,۶۵۰                                        ۲۸۲,۸۵۰
۱۹ ۳۰۰۱۶۰ انسیزیون سینوس  ۲۴ ۱۴.۷ ۹,۷۲۱,۲۰۰                     ۸,۷۴۹,۰۸۰                                        ۹۷۲,۱۲۰
۲۰ ۳۰۲۵۳۵ آناستوموز شریانی وریدی ۳۵ ۷ ۲۴,۰۱۳,۹۰۰                   ۲۱,۶۱۲,۵۱۰                                     ۲,۴۰۱,۳۹۰
۲۱ ۶۰۱۹۶۰ ترمیم پارگی؛ قرنیه  ۵۲.۵ ۱۵.۲ ۲۱,۸۸۵,۹۰۰                   ۱۹,۶۹۷,۳۱۰                                     ۲,۱۸۸,۵۹۰
۲۲ ۶۰۱۹۸۵-۶۰۱۹۹۰ اکسیزیون یا تغییر محل پتریجیوم با یا بدون گرافت(ناخنک) ۲۱ ۷ ۶,۵۶۱,۱۰۰                     ۵,۹۰۴,۹۹۰                                        ۶۵۶,۱۱۰
۲۳ ۶۰۲۱۲۵ عمل گلوکوم (ترابکولکتومی) در هر سنی ۵۱ ۱۳.۴ ۱۳,۳۳۷,۶۰۰                   ۱۲,۰۰۳,۸۴۰                                     ۱,۳۳۳,۷۶۰
۲۴ ۶۰۲۴۹۵ اکسیزیون شالازیون ۱۰ ۵ ۵,۰۹۳,۹۰۰                     ۴,۵۸۴,۵۱۰                                        ۵۰۹,۳۹۰
۲۵ ۶۰۲۶۸۵ (DCR) (ایجاد فیستول از کیسه اشکی به حفره بینی ) ۳۵.۶ ۱۹ ۱۲,۴۶۹,۵۰۰                   ۱۱,۲۲۲,۵۵۰                                     ۱,۲۴۶,۹۵۰
۲۶ ۶۰۲۷۰۵-۶۰۲۷۱۰ میل زدن مجرای اشکی  ۱۰.۲۵ ۱۰ ۳,۱۲۸,۸۰۰                     ۲,۸۱۵,۹۲۰                                        ۳۱۲,۸۸۰
 مبالغ فوق صرفا " هزینه خود عمل بوده و مابه التفاوت دارو و کیف بهداشتی به هزینه های فوق اضافه میگردد .
هزینه های بیمار براساس بیمه های عمده به صورت ده درصد محاسبه شده و در مورد تغییرات واستثنا صندوقهای بیمه براساس تعهد سازمان بیمه گر محاسبه میگردد .
مبالغ براساس تعرفه ابلاغی دولت در سال ۱۴۰۰ می باشد .

دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA