مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان

edc

ثبت نام کارگاههای آموزشی۱

 | تاریخ ارسال: 1400/12/19 | 
پرتال ثبت نام کارگاههای هیات علمی
 

اساتید محترم هیات علمی پیش از ثبت نام در کارگاهها       راهنما     را مطالعه فرموده و جهت ثبت نام روی عنوان لینک ثبت نام   در جدول کلیک فرمائید ./

لینک درخواست گواهی تجمیعی طاها( کلیک کنید)

لینک دسترسی به گواهی دوره های آموزشی 

دانلود آیین نامه طاها
دانلود شیوه نامه برگزاری دوره های توانمند سازی مجازی

► کارگاههای در حال ثبت نام
► کارگاههای برگزار شده و گواهی شرکت در کارگاهها


 
ردیف  عنوان   گروه هدف شیوه برگزاری زمان اجرا مدرسین برنامه ظرفیت لینک ثبت نام دریافت گواهی لینک دریافت گواهی مدرس
۲۱ سومین دوره کارگاهی پودمانی بسته آموزشی ۱ طاها اعضای هیأت علمی آفلاین و آنلاین ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
 دربسترسامانه نوید
گروه مدرسین برنامه کارگاه ثبت نام
۲۰ سومین دوره مشترک و تخصصی توانمند سازی آموزشی در کلان منطقه شش آمایشی کشور(معادل بسته ۳ طاها) ۷ عنوان کارگاه اعضای هیأت علمی، دانشیاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان مجازی(آفلاین و آنلاین)
Flipped Classroom
دی و بهمن ۱۴۰۰ گروه مدرسین برنامه کارگاه ۸ نفر ثبت نام
۱۹ مقدماتی بردانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی حضوری
(سایت دانشکده دندانپزشکی)
۱۴۰۰/۱۰/۱۳
ساعت۱۰ الی ۱۲
دکتر علی نوروزی ۸ نفر گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۱۸ یاددهی و یادگیری دوستدار ذهن و مغز اعضای هیأت علمی مجازی و آنلاین ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
ساعت ۱۰ الی ۱۲
دکتر سحر قنبری برنامه کارگاه پایان یافته گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۱۷  اصول و مبانی آزمون های KF,PMP به شیوه الکترونیکی در آزمون دانشنامه تخصصی دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زنجان حضوری
سالن ITدانشکده پرستاری
۱۴۰۰/۰۹/۰۵
ساعت ۸:۳۰
الی ۱۲:۴۵
دکتر شهرام شایان برنامه کارگاه ۲۵نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۱۶  شیوه های نوین ارزیابی دانشجویان و دستیاران پزشکی با تأکید بر آزمون های استدلال بالینی (KFP,PMP) اعضای هیات علمی بالینی حضوری
سالن ITدانشکده پرستاری
۱۴۰۰/۰۹/۰۴
ساعت ۸:۳۰
الی
۱۲:۳۰
دکتر شهرام شایان برنامه کارگاه ۲۵نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره

گواهی مدرس
۱۵  اصول و مبانی آزمون های KF,PMP به شیوه الکترونیکی در آزمون دانشنامه تخصصی دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زنجان حضوری
سالن ITدانشکده پرستاری
۱۴۰۰/۰۸/۲۸
ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 
دکتر شهرام شایان برنامه کارگاه ۲۵نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۱۴  شیوه های نوین ارزیابی دانشجویان و دستیاران پزشکی با تأکید بر آزمون های استدلال بالینی (KFP,PMP) اعضای هیات علمی بالینی حضوری
سالن ITدانشکده پرستاری
۱۴۰۰/۰۸/۲۷
ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
دکتر شهرام شایان برنامه کارگاه ۲۵نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره

گواهی مدرس
۱۳ کلیات و مفاهیم آموزش پاسخگو و عدالت محور اعضای کارگروه آموزش پاسخگو و هیأت علمی دانشگاه مجازی/ آنلاین از تاریخ
۱۴۰۰/۰۸/۱۶
در سامانه نوید
دکتر سمیرا علیرضایی برنامه کارگاه ۴۰نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۱۲ دانش پژوهی آموزشی-تدوین و نگارش طرح های نوآورانه آموزشی اعضای هیأت علمی مجازی/ آنلاین ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
ساعت ۸:۳۰
الی ۱۳
دکتر اسحاق مرادی برنامه کارگاه ۴۰نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۱۱ آموزش مبتنی بر شواهد (EBM) اعضای هیات علمی بالینی مجازی و آنلاین ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
ساعت ۹ الی ۱۱
دکتر حمید شمسی باغبانان برنامه کارگاه ۶۰ نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۱۰ بیان تجربیات در حوزه دانش پژوهی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی مجازی و آنلاین ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
ساعت ۱۰ الی ۱۲
گروه مدرسین برنامه کارگاه ۳۵ نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۹ مهارتهای ارتباطی اعضای هیأت علمی مجازی و آنلاین ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
ساعت ۹ الی ۱۳
دکتر محمد مسعود وکیلی برنامه کارگاه ۷۰ نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۸ نخستین دوره تخصصی آموزش پزشکی(معادل بسته ۳ طاها)- ۵ عنوان کارگاه اعضای هیات علمی دانشیاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان  مجازی و آنلاین ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
الی 
۱۴۰۰/۰۶/۱۸
گروه مدرسین برنامه کارگاه ۲۲ نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره
۷ ملاحظات اخلاق     حرفه ای در اپیدمی ها با رویکردی بر پاندمی کووید ۱۹ روسا، مدیران و معاونین، اعضای هیات علمی، دانشجویان ، دستیاران و کارمندان دانشگاه مجازی و آنلاین ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
ساعت 
۱۲ الی ۱۴
دکتر نازآفرین قاسم زاده برنامه کارگاه ۱۰۰ نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره

گواهی مدرس 
۶ دومین دوره پودمانی بسته ۱ کارگاهی طرح آموزش هدفمند اساتید (طاها)- ۸ عنوان کارگاه اعضای هیات علمی دانشگاه(جدیدالورود) آفلاین و آنلاین بهار و تابستان ۱۴۰۰ گروه مدرسین برنامه کارگاه ۷۹ نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۵ اخلاق حرفه ای در آموزش گروههای پزشکی اعضای هیات علمی، دانشجویان و دستیاران منطقه شش آمایشی مجازی و آنلاین ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ دکتر نازآفرین قاسم زاده برنامه کارگاه ۱۰۰ نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۴ دومین دوره مشترک توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی(۱۸ عنوان کارگاه) اعضای هیأت علمی کلان منطقه مجازی و آنلاین ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
الی
۱۴۰۰/۰۵/۲۵
گروه مدرسین برنامه دوره ۴۰ نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره

گواهی مدرس
۳ طراحی سوالات آزمون آسکی اعضای هیات علمی بالینی و هیات علمی پایه MD مجازی ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ دکتر هومان حسین نژاد برنامه کارگاه ظرفیت محدود پایان یافته گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۲ طراحی سوالات استدلال بالینی اعضای هیات علمی بالینی و هیات علمی پایه MD مجازی ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ دکتر پریسا خوشنویس برنامه کارگاه ۲۸ نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره
گواهی مدرس
۱ دومین دوره کشوری و کوتاه مدت آموزش پزشکی(پیشرفته، ۱۸ عنوان کارگاه) اعضای هیأت علمی مجازی و آنلاین ۹۹/۱۱/۲۳
الی
۱۴۰۰/۰۲/۱۶
گروه مدرسین برنامه دوره ۳۰ نفر پایان یافته گواهی شرکت در دوره   
گواهی مدرس
کارگاه های تشکیل شده در سال ۹۹
کارگاه های تشکیل شده در سال ۹۸
کارگاه های تشکیل شده در سال ۹۷
دفعات مشاهده: 780 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر