اعضا - محمدرضا جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

در سال 1354 در تهران متولد شدم. دوران دبیرستان از سال 1368 تا 1372 در دبیرستان شهید مطهری منطفه 6 تهران (دکتر هشترودی) تحصیل نمودم. از سال 1372 در دانشکده داروسازی اهواز تحصیل نمودم و در سال 1378 فارغ التحصیل شدم. از فروردین 1379شروع به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی فارماکولوژی در دانشکده پزشکی تهران نمودم و افتخار شاگردی اساتید برجسته آن دپارتمان را داشتم. اساتید راهنمای بنده در دوران تحصیل در مقطع PhD اساتید گرانقدر، آقای دکتر بیژن جهانگیری و  آقای دکتر محمدرضا زرین دست بودند. در سال 1383 به مدت شش ماه در دانشگاه کلگری کانادا بودم و از آبان 1383 در زنجان مشغول به کار شدم.

:: ::