اعضا - ستار جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ستار جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رییس بخش اندوسکوپی بیمارستان ولیعصر زنجان از سال ۹۰ تا کنون
2 عضو کمیته غذا دارو بیمارستان ولیعصر از سال ۹۲
3 عضو کمیته امتحانات ارتقای رزیدنتی در سال ۹۵و۹۳و۹۰و۹۱
4 عضو شورای پژوهشی بیمارستان ولیعصر
5 عضو شورای پژوهشی مرکز متابولیک از سال ۹۱
6 تاسیس درمانگاه سلیاک وثبت بیماران سلیاک در جهت برنامه کشوری
:: ::