اعضا - ستار جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ستار جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
# عنوان اثر یا فعالیت نشانى تاریخ
1 مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی در صدا و سیمای مرکز زنجان از سال ۹۰ تا کنون
2 مقالات متعد چاپ شده در روزنامه های جام جم سراسری از سال ۱۳۸۹
3 سخنران سمینار یکروزه کانسر در اسفند سال ۹۳
:: ::