اعضا - ستار جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ستار جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 پزشک عمومی 1380-1383
2 متخصص داخلی 1387-1388
3 فوق گوارش و کبد 1390 ادامه دارد
4 اندوسکوپی
5 کلونوسکوپی
6 ERCP
7 استنت گذاری در سیستم گوارشی
8 تعبیه پگ در معده
:: ::