اعضا - معصومه مرتقی قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مرتقی قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی شهید بهشتی تهران ایران 1365 18-17
2 کارشناسی تهران تهران ایران 1368 18-17
3 کارشناسی ارشد تربیت مدرس تهران ایران 1371 18-17
4 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی قم ایران 1387 18-17
:: ::