اعضا - معصومه مرتقی قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مرتقی قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی استرس شغلی پرستاران معصومه مرتقی قاسمی - زینب قهرمانی - فاطمه قربانی - امیر واحدیان - زنجان در حال اجرا 1390
2 بررسی میزان شیوع وعوامل مرتبط با اعتیاد و درمان سو مصرف مواد در مراجعین به مراکز درمان اعتیاد در استان زنجان 1389 دکتر رامین فرزام - معصومه مرتقی قاسمی - باب الله عزیری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در حال اجرا 1390
3 افيون و سندرم ترك اعتياد در طب سنتي تکمیل شده -
:: ::