اعضا - معصومه مرتقی قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مرتقی قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 مباحث پرستاری 1362وتا کنون ادامه دارد
2 مباحث مذهبی 1372 وتا کنون ادامه دارد
3 مباحث روانشناسی 1368 وتا کنون ادامه دارد
4 مباحث اخلاقی 1372 وتا کنون ادامه دارد
5 مباحث طب سنتی 1389 و تاکنون ادامه دارد
:: ::