اعضا - محمدحسین مقیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین مقیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 استاد نمونه دانشگاه 1374
2 استاد نمونه دانشگاه 1380
3 پزشك نمونه كشوري 1381
4 تشويق معاونت محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1381
5 تشويق ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1383-1384-1385-1386
6 برگزيده سي سال سلامت از وزرات بهداشت 1387
:: ::