اعضا - محمدحسین مقیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین مقیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشكي عمومی دانشگاه علوم پزشكي تهران تهران ایران 1367
2 متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشكي تهران تهران ایران 1373
:: ::