اعضا - محمدحسین مقیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین مقیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقايسه تغذيه خوراكي زود رس و روش متراول در جراحي هاي دستگاه گوارش فوقاني مجله علمي پژوهشي دانشگاه زنجان 1388 مقاله کامل
2 زمان تاخير در تشخيص و درمان سرطان معده از شروع علائم تا جراحي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1386 مقاله کامل
3 زمان تاخیر در تشخیص و درمان سرطان معده مجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1386 مقاله کامل
4 ارزش يافته هاي آزمايشگاهي در تشخيص آپاندسيت مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1383 مقاله کامل
5 عوارض درن در بيمار جراحي عمومي سمینار جراحان عمومی 1368 مقاله کامل
:: ::