اعضا - محمدحسین مقیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین مقیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي ميزان ارتباط علم آزمايشگاهي از(CBC-urinanalisis) در بيماران مبتلا به آپاندسيت بیمارستان شفعیه زنجان تکمیل شده 1378
2 بررسي فراواني تغييرات EKG و سطح تروبونين Iقلبي در بيماران بالاي 40 سال تکمیل شده -
3 ارزيابي و مقايسه اسكراب دست با بتادين و دكوسپيت تکمیل شده -
4 مجری طرح ارزیابی درونی گروه جراحی عمومی تکمیل شده -
:: ::