اعضا - حسین مدنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین مدنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی میزان مهارت دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در بررسی وضعیت سلامت بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان حسین مدنی ، نسرین بهرامی نژاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان استان زنجان تکمیل شده 1385
2 بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی غیر رسمی با میزان نا امیدی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش سرطان بیمارستان ولیعصر زنجان حسین مدنی ، محمد حسین پور معماری ، مینوش مقیمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر زنجان در حال اجرا -
:: ::