اعضا - مهدی قائمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مهدی قائمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقایسه میزان موفقیت لوله گذاری تراشه بعد از آموزش با دو روش گلایدوسکوپ و لارنگوسکوپ دکتر مهدی قائمی- غلامعلی تقیلو توسعه آموزش در علوم پزشکی 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 بررسی سه روش لوله گذاری معده دکتر مهدی قائمی- حسین باقری کومش (مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 بررسی اثرات چاقی بر روی بیحسی نخاعی در سزارین دکتر مهدی قائمی- دکتر محمدرضا جمشیدی – دکتر رضا امینی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 مقایسه اثر آرامبخشی فنتانیل- دیازپام و پروپوفول- دیازپام در جراحی کاتاراکت با بیحسی موضعی دکتر مهدی قائمی – دکتر مجید انصاری مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران ( علمی پژوهشی) 1385 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 مقایسه اثر بلوک حسی حرکتی بوپیواکائین و لیدوکائین دوز کم و هیپرباریک در جراحی آنورکتال دکتر مهدی قائمی- دکتر مجید انصاری – دکترسعید محمدی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::