اعضا - مهدی قائمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مهدی قائمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه احیای نوزاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان 1380
2 کارگاه احیای قلب و تنفس دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان 1385
3 حمل مجروح سازمان بسیج بیمارستان ولیعصر(عج) 1382
:: ::