اعضا - مهین روحانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین روحانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 لیسانس دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت ایران 1372
2 فوق لیسانس دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ایران 1381
:: ::