اعضا - مهین روحانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین روحانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
# عنوان اثر یا فعالیت نشانى تاریخ
1 سخنرانی در دوره بازآموزس سی سی یو دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1378
2 سخنرانی در همایش پرستاری و قانون دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387
3 سخنرانی در کارگاه نفسیر ECG دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان بهشتی 1394
4 برگزار کننده و مدرس کارگاه بازآموزی کاردان های رشته امداد و سوانح شاغل در اورژانس استان زنجان 1393
5 کارگاه دو روزه سی سی یو با تاکید بر آریتمی ها دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
:: ::