اعضا - مهین روحانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین روحانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 ارتباط بین سبک های ترجیحی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان زینب قهرمانی- کوروش امینی- مهین روحانی- مژگان السادات اقوامی توسعه آموزش در علوم پزشکی 92 چکیده مقاله
2 نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهرستان زنجان پوران مختاری زنجانی- پروین شیری قیداری- سعیده مظلوم زاده- فرزانه ظاهری- مهین روحانی مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 91 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 تاثیر آموزش خانواده محور بر میزان تبعیت از برنامه ورزشی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر ندا ثنایی- مهین روحانی- منصوره سپهری نیا مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 91 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 بررسی نغییرات سطح اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد و همراهان آنها در بیمارستانهای آیت الله موسوی و حضرت ولیعصر (عج) زنجان سیده سوسن رئوفی کلاچایه- مهین روحانی- علی شهنواز مجله سلامت و مراقبت 89 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 بررسی مقایسه ای شایستگی بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه به دو روش خودارزیابی و ارزیابی توسط سرپرستاران در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 فاطمه مهدوی صائب- مهین روحانی- نسرین حنیفی- کوروش کمالی مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای یادگیری به بیمار و خاتواده بر دفعات بستری مهین روحانی-- سیده فاطمه غیاثی-- نسرین حنیفی-- کورش کمالی مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر نیاز یادگیری به بیمار و خانواده بر دفعات بستری مجدد در بیماران با نارسایی قلبی مهین روحانی---فاطمه غیاثی---نسرین حنیفی---کوروش کمالی--- Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 1395 مقاله کامل
8 بررسی مقایسه‌ای شایستگی بالینی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه به دو روش خود ارزیابی و ارزیابی توسط سرپرستاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 فاطمه مهدوی صایب---مهین روحانی---نسرین حنیفی---کوروش کمالی--- Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 1395 مقاله کامل
9  Effect of illness perception improvement on risk factors of coronary artery disease  مهین ذوالفقاری لاکه---مهین روحانی---الهام شکیبازاده---کورش کمالی--- Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 1395 مقاله کامل
10 ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی زینب قهرمانی---کورش امینی---مژگان السادات اقوامی---مهین روحانی--- نشریه آموزش پرستاری 1394 مقاله کامل
11 نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل ازدواج شهرستان زنجان پوران مختاری زنجانی---پروین شیری قیداری---سعیده مظلوم زاده---فرزانه ظاهری---مهین روحانی--- Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 1391 مقاله کامل
12 بررسی آگاهی پرستاران از حقوق بیمار و میزان رعایت آن توسط آنها در بیمارستانهای شهر مشهد امیر واحدیان عظیمی- سمیه قاسم کاشانی- آذر آوازه- منصوره سپهری نیا- مهین روحانی مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
13 بررسی آگاهی پرستاران از حقوق بیمار و میزان رعایت آن توسط آنها در بیمارستان‌های شهر مشهد امیر واحدیان عظیمی---سمیه قاسم کاشانی---آذر آوازه---منصوره سپهری نیا---مهین روحانی--- Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 1390 مقاله کامل
14 بررسی تغییرات سطح اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد و همراهان آنها در بیمارستانهای آیت الله موسوی و حضرت ولیعصر (عج) زنجان سیده سوسن ریوفی کلاچایه---مهین روحانی---علی شهنواز--- سلامت و مراقبت 1389 مقاله کامل
15 مقایسه عوامل خطر در ابتلا به انفارکتوس میوکارد در زنان و مردان مهین روحانی- مرحمت فراهانی نیا- طاهره حکیمی گیلانی- حمید حقانی فصلنامه پرستاری ایران 1382 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
16 مقایسه عوامل خطر در ابتلاء به انفارکتوس میوکارد در زنان و مردان مهین روحانی---مرحمت فراهانی نیا---طاهره گیلانی---حمید حقانی--- نشریه پرستاری ایران 1382 مقاله کامل
:: ::