اعضا - مهین روحانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین روحانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه تفسیر ECG نامین اجتماعی بیمارستان امام حسین (ع) بیمارستان امام حسین (ع) 1386
2 کارگاه گزارش نویسی تامین اجتماعی بیمارستان امام حسین (ع) 1388
3 کارگاه نفسیر ECG دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان دکتر بهشتی 1386
4 کارگاه نفسیر ECG دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان دکتر بهشتی 1394
5 قانون در پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) 1386
:: ::