اعضا - تینا شاهانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: تینا شاهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ غیر حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 رتبه اول استان خوزستان - مقطع راهنمایی - در جشنواره هنرهای تجسمی رشته نقاشی رنگ و روغن ۱۳۷۳
2 رتبه دوم استان خوزستان - مقطع راهنمایی - در جشنواره هنرهای تجسمی رشته نقاشی سیاه قلم ۱۳۷۲
:: ::