اعضا - مینا شعبانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مینا شعبانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 میزان همبودی اختلالات روانپزشکی با مصرف مواد در بیماران بستری در بیمارستان دکتر بهشتی زنجان اکرم شیری---مسنا شعبانی---نورالدین موسوی نسب---فاطمه اسکندری مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان مقاله کامل
:: ::