اعضا - رضا حسن زاده ماکویی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رضا حسن زاده ماکویی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکرای عمومی طب علوم پزشکی تهران تهران ایران 1368
2 دکترای تخصصی قلب وعروق علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1376
:: ::