اعضا - مهدي اسكندري


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار مهدي اسكندري | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکترای پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1372
2 دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1376
:: ::