اعضا - مهدی اسکندری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار مهدی اسکندری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 سیستم اندوکرین و ارتباط آن با دیگر سیستم های بدن 1378
2 سیستم قلب و گردش خون 1390
:: ::