اعضا - علی اوسط ملتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی اوسط ملتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
با سلام اینجانب دکتر علی اوسط ملتی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی زنجان هستم که به عنوان هیئت علمی در مراتب استادیاری، دانشیاری و سپس استاد تمامی تا کنون به مدت 23 سال در این دانشگاه مشغول کار آموزشی و پژوهشی می باشم. لازم به ذکر است که به مدت 5 سال به عنوان مربی در دانشگاه خاورمیانه ترکیه نیز فعالیت پژوهشی داشته ام.
:: ::