اعضا - علی اوسط ملتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی اوسط ملتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 آموزش دروس بیوشیمی در مقاطع مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد و پزشکی حرفه ای و داروسازی
2 انجام پروژه های تحقیقاتی مربوط به بیوشیمی شامل پروتئومیکس و تعیین خصوصیات آنزیم ها
:: ::