اعضا - حسین دانافر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین دانافر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس ارشد آنالیز دستگاهی دانشکده داروسازی دانشکده داروسازی 85 89
2 مسئول بخش R$D شرکت ساینا شرکت ساینا 83 84
:: ::