اعضا - حسين دانافر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسين دانافر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 سنتز کوپلیمرهای دوتایی و سه تایی
2 تهیه نانوذرات برای دارورسانی
3 تهیه نانوذرات برای دارورسانی هدفمند
4 سنتز ترکیبات آلی و دارویی
5 آنالیز ترکیبات دارویی
:: ::