اعضا - محمود حکمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمود حکمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 دریافت لوح تقدیر بدلیل مشارکت فعال در تدوین نظام جامع تربیت بدنی ایران از معاون ریس جمهور و ریاست سازمان تربیت بدنی ایران 1380
2 دریافت لوح تقدیر بدلیل احداث ، تکمیل ، تجهیز و توسعه فضاهای ورزشی دانشگاه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1369
3 دریافت لوح تقدیر به عنوان استاد برتر دوره های آموزش مربیگری از اداره کل تربیت بدنی استان زنجان 1386
4 دریافت لوح تشویق به عنوان پیشنهاد دهنده و مشارکت فعال در برگزاری دومین سمینار سراسری تربیت بدنی و ورزشی و نقش آن در سلامت 1372
:: ::