اعضا - محمود حکمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمود حکمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 دومین کنگره بین المللی سندروم متابولیک ، چاقی و دیابت 2010
2 اولین سمینار سراسری نقش تربیت بدنی در سلامت 1368
3 دومین سمینار سراسری نقش تربیت بدنی در سلامت 1372
:: ::