اعضا - محمود حکمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمود حکمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 مربیگری فوتبال 1366
2 مربیگری شنا 1365
3 مدرس آمادگی جسمانی 1386
4 مدرس رشد و تکامل حرکتی 1370
5 مدرس تغذیه ورزشی 1370
6 مربی و مدرس ورزشی بیماران دیابتی نوع 2و1 1388
7 مهارتهای عمومی کامپیوتر،End note,SPSS,digital libery ... 1367
8 طراحی ، ساخت و تجهیز باشگاههای ورزشی
:: ::