اعضا - مینوش مقیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مینوش مقیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 Different parts in Hematology and medical oncology specially in the field of breast cancer,gastrointestinal tract cancer and palliative care 1381
:: ::