اعضا - ثمینه جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ثمینه جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 هفدهمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران
2 شانزدهمین کنگره سالانه ملی و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان
:: ::