اعضا - ثمینه جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ثمینه جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 انجمن فارماکوگنوزی ایران
2 انجمن گیاهان دارویی شاخه استان زنجان
3 انجمن نظام پزشکی ایران
4 انجمن داروسازان ایران
:: ::