اعضا - ثمینه جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ثمینه جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کروماتوگرافی لایه نازک در آنالیز و جداسازی ترکیبات طبیعی معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی زنجان آزمایشگاه گیاهان دارویی دانشکده داروسازی زنجان 9/12
2 آشنایی با اسانس گیری گیاهان دارویی به روش تقطیر با آب و روش عصاره گیری با دستگاه سوکسله معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی زنجان آزمایشگاه گیاهان دارویی دانشکده داروسازی زنجان 9/12
:: ::