اعضا - علی شرفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی شرفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان نوین گیتی ژن 91 95
2 بخش آنالیز محصولات تراریخته ( GMO) شرکت ژن آزما پرشیا 87 91
3 مسوول فنی بخش بیولوژی مولکولی و کیتهای تشخیصی شرکت نانومهر 87 92
4 مشاور مدیر عامل- مسوول بخش تحقیقات زیست فناوری TEMAD Co شرکت تولید مواد اولیه داروپخش 86 88
5 مدرس پاره وقت دانشگاه پیام نور البرز (کرج) 88 92
6 مدرس پاره وقت دانشگاه آزاد (پرستاری مامایی) 88 89
:: ::